Algemene informatie over cursussen/activiteiten

Hoe schrijf je in voor een cursus/activiteit?
Inschrijven doe je door middel van het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website van lerendoeje.nu of de lerendoeje.nu pagina op de website van je eigen bibliotheek. Als er een betaling vereist is, ben je pas echt ingeschreven nadat je de betaling via de beveiligde site hebt afgerond.

Bevestiging
Zodra je je ingeschreven hebt voor een cursus/activiteit ontvang je via de e-mail een bevestiging van je deelname aan de cursus.
Wanneer je voor de cursus/activiteit moet betalen, is je inschrijving pas definitief na afronding van de betaling. De bevestigingsmail geldt ook als factuur. Er staat het bedrag in vermeld inclusief BTW.

Heb je bedenktijd?
Op je inschrijving voor de cursus/activiteit is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat je tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden je inschrijving kunt intrekken en recht hebt op teruggave van reeds betaalde bedragen.
Bij annulering van de inschrijving zal de aanbieder van de cursus/activiteit binnen 14 dagen na inroeping van de bedenktijd het betaalde bedrag terugbetalen.

Minimum-maximum aantal inschrijvingen
Inschrijving gaat bij volgorde van binnenkomst en na ontvangst van de betaling.
Soms wordt bij een cursus een minimum aantal deelnemers genoemd. Als er onvoldoende inschrijvingen zijn heeft de aanbieder de mogelijkheid om de cursus/activiteit te annuleren. De cursist ontvangt uiterlijk 3 werkdagen voor de startdatum van de cursus bericht over de annulering. De betaalde cursuskosten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, terugbetaald.

Privacy
In het kader van de AVG verordening informeren we je dat de aanbieder je gegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de cursistenadministratie, het verwerken van de inschrijving en uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. De aanbieder gaat vertrouwelijk met deze gegevens om, met inachtneming van de AVG-.
Verder worden, als je daarvoor toestemming hebt gegeven, je naam en e-mail gegevens opgenomen in een apart bestand. Je gegevens worden dan gebruikt voor het versturen van nieuwe informatie in het kader van cursussen/activiteiten of informatie die betrekking heeft op de werkzaamheden van de bibliotheek. Op ieder moment kan hiervoor de machtiging worden ingetrokken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@theek5.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Lees onze privacy-verklaring

Klantenservice
Heb je vragen over de cursus dan kun je terecht bij de aanbieder die de cursus/activiteit geeft. Deze contactgegevens vind je op de pagina van lerendoeje.nu waar je de cursus geboekt hebt.

Heb je vragen over de website, dan kun je hiervoor contact opnemen met Bibliotheek Theek 5, Torenstraat 8, 4901 EJ Oosterhout. Je kunt hiervoor een e-mail versturen naar info@theek5.nl.

Als je opdracht geeft voor een inschrijving, houdt dit tevens in dat je akkoord bent met de Algemene Voorwaarden van lerendoeje.nu

Hartelijk dank voor je inschrijving!

Inloggen

Mijn Account